بافت و بنا

شرکت بافت و بنا با فعالیت در حوزه مشاوره فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه راه و همراه با تحولات بنیادین در عرصه های مختلف صنعت ساختمان ، این شرکت با گرایش به سمت فعالیت تخصصی ، اهتمام خود را برای جبران خلاها و کاستی های موجود معطوف نمود تا با شیوه ای جدید به ارائه خدمات فنی و تخصصی ، بویژه در حوزه نما و پوشش های ( داخلی و خارجی ) ساختمانی بپردازد .توسعه فعالیتهای عمرانی در دوران سازندگی و جهت گیری به سمت توسعه پایدار ، شکوفایی صنعت ساختمان را در پی داشته که به طبع آن ، تحولات کلی در نگرش دست اندرکاران تولید ساختمان به مقوله کیفیت بوجود آمده است .   نگرشی که خود به خود نیازمندی های جامعه را نیز به سطوح کیفی بالا در این حوزه ارتقاء می دهد ، در عین حال ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا  و ضرورت بهره مندی از دستاوردهای جدید بین المللی را در صنعت ساختمان بیش از پیش آشکارتر می نماید.در همین راستا شرکت بافت و بنا فعلیت گسترده ای را در شناسایی و برقراری ارتباط با شرکت ها و موسسات معتبر جهانی آغاز کرد تا از این راه به معرفی جدیدترین دستاوردهای صنعت ساختمان و ارائه خدمات فنی مهندسی شایسته بپردازد.

بازسازی سایت

بازسازی سایت سایت شرکت پس از ۹ سال بروزرسانی شد تا همکاران محترم بتوانند بیش

بیشتر ...

بازسازی سایت

بازسازی سایت سایت شرکت پس از ۹ سال بروزرسانی شد تا همکاران محترم بتوانند بیش

بیشتر ...

بازسازی سایت

بازسازی سایت سایت شرکت پس از ۹ سال بروزرسانی شد تا همکاران محترم بتوانند بیش

بیشتر ...
تماس با ما

در صورتی که سوالی داشتید ار این طریق با ما تماس بگیرید

Start typing and press Enter to search